Vrchní referent/ka/rada - sociální pracovník/pracovnice (Valašské Meziříčí)

Úřad práce České republiky nabízí ve Valašském Meziříčí volnou pracovní pozici "Vrchní referent/ka/rada - sociální pracovník/pracovnice". Nástupní mzda je 19 760 – 29 740 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vrchní referent/ka/rada - sociální pracovník/pracovnice
Obor(y):
Služby , Zdravotnictví
Obec:
Valašské Meziříčí
Mzda:
19 760 – 29 740 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky - KoP Valašské Meziříčí
Železničního vojska 1349
75701

950173111

Další informace o volném místu

VRCHNÍ REFERENT/KA/RADA - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem
může zúčastnit žadatel, který:
1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu
Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody
o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1
písm. e) zákona], tj. vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský studijní program;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Posuzování a ověřování nároků na dávky a výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi,
která vyžadují rozsáhlá šetření nebo komplexní aplikaci několika právních předpisů a
jejich vzájemných vazeb, včetně stanovování postupů pro řešení sporných a zvlášť
složitých případů.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební
místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě
do 21. října 2021, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR,
Krajská pobočka ve Zlíně, Čiperova 5182, 760 42 Zlín, nebo osobně podané
na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost
lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na
elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu
podatelna.zl@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové
schránky ID iqqzpzd.
K žádosti dále žadatel přiloží:
1. strukturovaný profesní životopis.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh)
musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j.
UPCR-2021/103207-78099814“.

Kontakt na zaměstnavatele

Úřad práce České republiky - KoP Valašské Meziříčí
Mgr. Jana Stržínková
950173111


Poslední změna: před 4 dny