Vedoucí úřadu (tajemník) (Zubří)

Město Zubří nabízí v obci Zubří volnou pracovní pozici "Vedoucí úřadu (tajemník)". Nástupní mzda je 27 250 – 40 120 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vedoucí úřadu (tajemník)
Obor(y):
Administrativa , Management
Obec:
Zubří
Mzda:
27 250 – 40 120 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Město Zubří
U Domoviny 234
75654

Další informace o volném místu

Druh práce:
" organizuje práce složitějšího organizačního celku, přímé řízení osob s dalšími podřízenými
" zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštním orgánům obce
" plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou nebo starostou
" odpovídá za plnění úkolů úřadu v samostatné i přenesené působnosti
" stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazených do obecního úřadu
" plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazených do obecního úřadu
" vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu,
" tvoří předpisy a obecně závazné vyhlášky
" účastní se schůzí rady města, zasedání zastupitelstva města
" tvoří zápisy a usnesení, zajišťování plnění usnesení
" spolupracuje s úřadem práce v otázkách zaměstnanosti
" řídí, koordinuje a kontroluje činnosti městského úřadu
" příprava sestavování a kontrola plnění rozpočtu
" vyřizování stížností občanů
" vedení agendy poskytování informací, ochrany osobních údajů a střetu zájmů
Předpoklady a požadavky: viz webové stránky Města Zubří.
Druh práce, na který je výběrové řízení vyhlášeno, je zařazen dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění do dvanácté platové třídy.
Přihlášky jsou podávány písemně poštou nebo podáním na podatelně Městského úřadu v Zubří na adrese:
K rukám starosty
Aleš Měrka
Městský úřad
U Domoviny 234
756 54 Zubří
v obálce s označením "NEOTVÍRAT - Přihláška do výběrového řízení na pozici vedoucího úřadu."
Termín předložení přihlášek do 5.12.2022. 10:00hod.
Bližší informace lze získat na Městském úřadě v Zubří, U Domoviny 234, umístostarostky Ing. Anny Oplatkové, Ph.D., kancelář č. 1, telefon 571757052, mob. 702040026.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny